Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Doktorant
Jesteś tu: Doktorant > Polski > Aktualności

Nagroda Rektora SGH za najlepszą pracę doktorską w roku 2017

2018-10-02 dna kategoria: informacja 

Nagrodę Rektora za najlepszą pracę doktorską w dyscyplinie finanse  otrzymał dr Mikołaj Szadkowski, autor pracy pt. "Koncepcja senioratu a gospodarka finansowa banku
centralnego", przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Polańskiego.


Nagrodę Rektora za najlepsza pracę doktorską w dyscyplinie nauki o zarządzaniu otrzymała dr Barbara Grabiwoda, autorka pracy pt. "Wykorzystanie technologii mobilnych w procesie podejmowania decyzji zakupowych przez przedstawicieli pokolenia Z na polskim rynku", przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Bogdana Mroza.


Wyróżnienie w Konkursie za najlepszą pracę doktorską w dyscyplinie ekonomia otrzymała praca dr Małgorzaty Korczyk pt. "Wpływ prawa rynków Saya na rozwój myśli ekonomiczne", przygotowana pod kierunkiem dr hab. Ryszarda Bartkowiaka, prof. SGH.

3 października br., podaczas inaugracji roku akademickiego 2018/2019 wręczone zostaną nagrody i listy gratulacyjne.


Archiwum