Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Doktorant
 

 Pomoc materialna

 

Doktoranci,

Poniżej znajdują się informacje dotyczące stypendium socjalnego; stypendium dla osób niepełnosprawnych; stypendium Rektora oraz zapomóg, przyznawanych na rok akademicki 2019/2020.

 

Informacji na temat zasad przyznawania stypendiów należy szukać w dziale VII Regulaminu świadczeń dla studentów.


Informacji na temat obowiązkowych załączników do stypendium socjalnego należy szukać w Załączniku nr 1 do Regulaminu.


Informacji na temat załączników do stypendium Rektora należy szukać w Załączniku nr 3 do Regulaminu. 

Informację o wynikach w nauce, działalności naukowej, udziale w wydarzeniach naukowych, publikacjach naukowych oraz opis zaangażowania w pracę dydaktyczną i opis zaangażowania w życie Uczelni, składane zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 4 do Regulaminu.​

UWAGA 

Zgodnie z decyzją Pana Kanclerza wnioski o stypendium socjalne i stypendium Rektora doktoranci składają w wersji papierowej do sekretarzy studiów.​ Termin złożenia wniosków o przyznanie stypendiów dla doktorantów w roku akademickim 2019/2020 został wydłużony do 19.11.2019 r.
Składy Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów i Odwoławczej Komisji ds. Doktorantów​